Service & vedligehold

Et boligventilationsanlæg skal serviceres og vedligeholdes, dette gælder både for anlæg med passiv og aktiv varmegenvinding.

Alle boligventilationsanlæg er udstyret med filtre, der for det første sikrer at urenheder ikke bliver blæst ind i boligen, men også at den beskidte udsugningsluft ikke sætter sig alle vegne i anlægget.

Anvendes der planfiltre skal de renses eller skiftes ca. hver 3 måned. Anvendes der posefiltre skal de skiftes hvert år.

Dog er dette erfaringstal og kan variere efter, hvor meget forurening der er i luften, hvor du bor.

Har du spørgesmål eller mangler dit anlæg at blive serviceret – så kontakt os.